Ledsagning

Ledsagning av personer med synnedsättning kan göras på många olika sätt och här kommer vi att ge bra exempel.

Allmänt om ledsagning av personer med synnedsättning.

Läs vår broschyr om ledsagning här.

Alpin ledsagning av personer med synnedsättning.

Mats Linder med många års erfarenhet från både nöjes- som tävlingsåkning har i samarbete med Synskadades Riksförbund skrivit en handledning som du kan läsa här.