Kurser & föreläsningar

Vi anordnar kurser i ledsagning med initierade instruktörer.

Våra kurser anordnas genom Alla Unika Östergötland och i samarbete med Synskadades riksförbund.

Vi anordnar också föreläsningar i ämnen som är relaterade till synnedsättningar, attityder och fördomar.

Exempel på föreläsningar:

Mats Linder Skogberg berättar om sin karriär som blind alpin skidåkare, Paralympics och VM.